skip to Main Content
Tel växel: 0155-60 62 00

Information och köpvillkor

Försäljning i Freddans Elshop sker till privatperson, företag, förening, myndighet, kommun och juridisk person. Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

I dagsläget expedierar vi endast kunder inom Sverige.
I samtliga priser ingår moms på 25%.

Kunden svarar själv för att adressuppgifter är korrekt ifyllda och vi förbehåller oss rätten att logga IP-nummer vid beställning.

Alla personuppgifter skyddas av gällande personuppgiftslagar och vi sparar endast de uppgifter som krävs för att kunna fullfölja våra åtagande gällande dina beställningar.

Om elmaterial och elprodukter

De av våra produkter som är avsedda för fast installation kräver installation av behörig fackman. På eio.se och elsäkerhetsverket.se kan man läsa mer om vad man själv får göra eller kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Betalning

Freddans Elshop fungerar som en beställningsshop och betalning sker via faktura som skickas med försändelse av beställda varor. I de fall fakturorna betalas efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 9,00 %.

Alla beställningar som görs via vår Freddans Elshop på freddanselobygg.com är bindande.

Ångerrätt privatpersoner

Du har som privatperson enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal rätt att ångra ett köp. Du måste inom sju (7) dagar meddela om du tänker utnyttja ångerrätten och varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av kunden. Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats upphör då ångerrätten.

Varor som har personlig prägel, varor som riskerar att tappa sitt värde samt är av en viss typ av beskaffenhet omfattas inte av ångerrätten.

Vissa produkter, som t.ex. kabel på löpmeter, omfattas inte alltid av ångerrätten.

Ångerrätt och öppet köp företag

Öppet köp tillämpas ej på företag utan vi hänvisar till köplagen. Eventuellt kan återköp göras med returavdrag beroende på produktens art.

Vänligen kontakta oss om retur från företag önskas.

Retur

Vid retur återbetalas ej fraktavgifter och köparen står alltid för returfrakt med valfri distributör. Om returen skickas med ombud hämtar vi ut paketet snarast men alltid inom 14 dagar från det att vi får avin. Pengar för retur återfås inom 14 dagar från det att vi har varan i retur förutsatt att korrekta bankuppgifter bifogas. Var vänlig skicka ej varan som rekommenderad försändelse.

Eventuella byten/returer skickas till:
Freddans El & Bygg AB
Fågelbovägen 25
611 36 Nyköping

Skickas en produkt tillbaka till oss för byte eller retur och produkten är använd skickas produkten tillbaka till kunden med en faktura på 150 kr för returfrakten och administration.

Frakt och leverans

Fraktkostnader samt eventuella andra avgifter syns i kassan innan köp genomförs.
I dagsläget levererar vi endast inom Sverige.

Alla frakter sker med Postnord. Besök Postnords hemsida, www.postnord.se för exakta leveranstider eller om du vill spåra ditt paket.

Lagerförda produkter skickas från oss snarast. Tid varierar beroende på arbetsbelastning och tidpunkt för beställning. Utleveranser sker endast vardagar. Vid kampanjer förbehåller vi oss rätten till längre leveranstider. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av produkter. Detta meddelas dock snarast och du kan då välja att invänta leverans eller annullera din order.

Outlösta paket

För beställda paket som inte hämtas ut och går i retur debiteras en avgift på 250 kr för att täcka utgifter för frakt, emballage och administration.

Reklamation och garanti

Vid reklamation och garantiärende så kontakta alltid Freddans El & Bygg innan varorna återsänds. Garantier omfattar endast produktgaranti mot fabrikationsfel från respektive tillverkare.

Transportskador på gods

Synliga skador på emallage anmäls direkt till transportören, ombudet vid mottagandet av godset. Dolda transportskador anmäls inom max 10 dagar. Transportskador som anmäls efter 10 dagar behandlas ej.

Övrigt

Freddans El & Bygg tar inte ansvar om någon olycka skulle inträffa i samband med användandet av våra produkter. Vi ansvarar inte för köp eller andra uppgörelser mellan kund och våra återförsäljare.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses, som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, och som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall sådan händelse utgöra grund för att Freddans El & Bygg befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Back To Top